HU
Direcţia Judeţeană pentru
Sport şi Tineret Covasna
  • "Preţul succesului este munca grea, dedicarea la antrenament şi determinarea, chiar dacă vom câştiga sau pierde, vom şti că am dat tot ce e mai bun din noi pentru a reuşi!"

    Vince Lombardi
Tineret >> Tineret >> Concurs local de proiecte

 

2018

ANUNȚ

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Covasna organizează în perioada 02.04- 05.11.2018, Concursul local de proiecte de tineret 2018. 
Pentru Concursul local de proiecte de tineret 2018, tema este: Stimularea participării tinerilor la viața societății cu următoarele priorități: Sărbătorirea Centenarului Marii Uniri prin proiecte care cuprind activități de tipul: concursuri, festivaluri, cinemateci/videoteci, campanii, caravane, expoziții, târguri;

Promovarea cooperării și a parteneriatelor între actori sociali, instituționali și organizaționali cu scopul de a implica tinerii în acțiuni premergătoare preluării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene;

Informarea și consilierea profesională a tinerilor, precum și dezvoltarea de activități vocaționale;

Susținerea inițiativelor de integrare socială a tinerilor proveniți din medii dezavantajate (mediul rural, romi, tineri cu dizabilități, tineri fără adăpost, NEETs);

Diversificarea și dezvoltarea de acțiuni specifice de voluntariat, educație civică și implicare socială; Susținerea diversității culturale și a accesului la cultură;

Dezvoltarea de proiecte de educație pentru sănătate în vederea promovării unui stil de viață sănătos.
Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2018 este de 60.655,8 lei.
Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2018 sunt asociațiile și fundațiile care funcționează în condițiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 și fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București și Fundația Națională pentru Tineret, care funcționează conform Legii nr. 146/2002. Aplicanții sunt eligibili dacă au sediul social/ filială în județul Covasna.


Fiecare solicitant poate depune maximum 2 proiecte la Concursul local de proiecte de tineret 2018, dar nu pentru aceeași prioritate.


Perioade: 1.depunerea dosarului de concurs:16.04- 03.05.2018, între orele 08:30 -16:00 de luni până joi și între orele 08:30-14:00 vineri (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la sediul DJST COVASNA, Strada Banki Donath, nr. 25, Sf.Gheorghe sau prin poștă (nu se vor lua în considerare dosarele sosite la sediul DJST COVASNA, prin poștă, înregistrate după data de 03.05.2018, ora 16:00 sau depuse la sediul DJST COVASNA după data de 03.05.2018, ora 16:00 );
2.etapa de verificare a conformității administrative: 04-07.05.2018; afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare a conformității administrative: 07.05.2018; depunerea completărilor: 08-14.05.2018; 
3.verificarea completărilor depuse: 15-16.05.2018;

4.afișarea rezultatelor finale ale etapei de verificare a conformității administrative: 16.05.2018;

5.etapa de verificare a eligibilității: 17-18.05.2018;

6.afișarea rezultatelor etapei de verificare a eligibilității: 18.05.2018;

7.depunerea contestațiilor pentru etapele de verificare a conformității administrative și de verificare a eligibilității: 21-22.05.2018;

8.analiza contestațiilor depuse pentru etapele de verificare a conformității administrative și de verificare a eligibilității: 23-25.05.2018;

9.afișarea rezultatelor la contestațiile depuse pentru etapele de verificare a conformității administrative și de verificare a eligibilității: 29.05.2018;

10.etapa de evaluare tehnică și financiară: 30.05-05.06. 2018;

11.afișarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică și financiară: 05.06.2018;

12.depunerea contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară: 06-07.06.2018;

13.analiza contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară: 08-12.06.2018;

14.afișarea rezultatelor la contestațiile etapei de evaluare tehnică și financiară și a rezultatelor finale: 13.06.2018.

Perioada de desfășurare a a proiectelor de tineret: 01.07- 05.11.2018.

Contestațiile la concursul local se depun pe adresa de mail concurs.proiecte@mts.ro 
Detalii suplimentare referitoare la concurs, inclusiv metodologia, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului (www.mts.ro), site-ul DJST COVASNA (http://dsjcovasna.nd.ro/index.php?page=54 ) sau de la adresa de e-mail djst.covasna@mts.ro

 

2017

​                                                                 ANUNȚ

 

Ministerul Tineretului şi Sportului-MTS organizează în perioada 15 mai - 07 iulie 2017, prin DJST Covasna, Concursul local de proiecte de tineret 2017.

Tema concursului: Stimularea implicării tinerilor la viaţa societăţii

Aplicanții eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2017  sunt organizațiile neguvernamentale nonprofit (ONG) înfiinţate legal şi cu sediul în România, respectiv asociaţii, fundaţii şi federaţii, constituite și care funcționează conform prevederilor O.G. nr. 26/2000 cu modificările și completările ulterioare și fundațiile județene pentru tineret și a Municipiului București și Fundația Națională pentru Tineret, care funcționează conform Legii nr. 146/2002 cu modificările și completările în vigoare.

Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2017 la nivelul DJST Covasna este 46.904 lei.

Perioade:
·         Depunerea proiectelor: 15 mai - 06 iunie 2017, între orele 8.00-16.00 (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la secretariatul DJST Covasna din Str. Banki Donath Nr.25, Loc Sf.Gheorghe, Jud. Covasna  sau prin poștă (nu se vor lua în considerare proiectele sosite la sediul DJST Covasna, prin poștă, înregistrate după data de 06 iunie 2017, ora 16.00 sau depuse la secretariatul DJST Covasna după data de 06 iunie 2017, ora 16.00) ;
·         Etapa de verificare administrativă și a eligibilității: 07 -12 iunie 2017;
·         Afişarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare administrativă și a eligibilității: 12 iunie 2017– la sediul DJST Covasna;
·         Depunerea modificărilor și a completărilor: 13 iunie - 19 iunie 2017;
·         Reverificarea documentelor după modificări și completări: 20 iunie - 21 iunie 2017;
·         Afişarea rezultatelor etapei de verificare administrativă și a eligibilității după modificări și completări: 21 iunie 2017– la sediul DJST Covasna;
·         Etapa de evaluare tehnică pe bază de punctaj: 22 – 27 iunie 2017;
·         Afişarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică pe bază de punctaj: 28 iunie 2017;
·         Depunerea contestaţiilor: 28 - 30 iunie 2017;
·         Analiza contestaţiilor: 03 - 05 iulie 2017;
·         Afişarea rezultatelor la contestații: 06 iulie 2017 – la sediul MTS;
·         Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 07 iulie 2017 – la sediul DJST Covasna;
·         Perioada de derulare a proiectelor de tineret: 17 iulie - 01 noiembrie 2017.

Prioritățile concursului:

·         Cultură și educație nonformală;

·         Sănătate, sport și recreere;

·         Participare și voluntariat;

·         Muncă și antreprenoriat.

·         Pe lângă cele patru domenii de intervenție din strategia naţională în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015 – 2020, se vor avea în vedere și elemente privind incluziunea socială a tinerilor.

Detalii suplimentare referitoare la concurs și metodologia, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului www.mts.ro și de pe site-ul Direcției Județene pentru Sport și Tineret Covasna www.dsjcovasna.nd.ro  .

Informații suplimentare cu privire la Concursul local de proiecte de tineret 2017 se pot solicita la adresa de mail djst.covasna@mts.ro

 

 

 

 

2016

           ANUNŢ

 

           Ministerul Tineretului şi Sportului organizează prin DJST Covasna, în perioada  16 mai - 15 iulie 2016, Concursul local de proiecte de tineret – 2016.

             Tema Concursului:   Stimularea implicării tinerilor la viaţa societăţii.

             Obiectivele concursurilor:

              Îmbunătăţirea ofertei de educaţie non-formală;
             Stimularea interesului tinerilor şi studenţilor de a participa la activităţi de educaţie non-formală;
             Direcţionarea educaţiei non-formale spre reintegrarea socială a tinerilor excluşi social, asigurarea menţinerii sau restabilirii accesului la educaţia formală în paralel cu o reală promovare a învăţării non-formale şi informale şi a recunoaşterii competenţelor dobândite;
Creşterea gradului de participare a tinerilor şi studenţilor la viaţa comunităţii, sub toate aspectele ei, sociale, educaţionale, culturale, economice, de sănătate;
              Creşterea gradului de participare a tinerilor şi studenţilor la vot;
              Creşterea gradului de sensibilizare a opiniei publice cu privire la importanţa implicării în activităţi de voluntariat;
              Dezvoltarea de programe de voluntariat pentru tineri şi studenţi.

Priorităţi:

             Vor avea prioritate toate proiectele care au ca beneficiari tineri cu oportunităţi reduse (tineri cu dizabilităţi, tineri care părăsesc sistemul de protecţie a copilului, tineri care aparţin etniei romă, tineri care aparţin minorităţilor sexuale, tineri inactivi, care nu sunt încadraţi profesional şi nu urmează niciun program educaţional sau de formare (NEETs), tineri imigranţi etc.).

             Aplicanţii eligibili pentru Concursul local de proiecte de tineret 2016 sunt organizaţiile neguvernamentale nonprofit (ONG) înfiinţate legal şi cu sediul în România, astfel:

1. Asociaţii, fundaţii şi federaţii, constituite şi care funcţionează conform prevederilor OG nr. 26/2000 cu modificările şi completările ulterioare;
2. Fundaţiile Judeţene pentru Tineret şi a Municipiului Bucureşti şi Fundaţia Naţională pentru Tineret, care funcţionează conform Legii nr. 146/2002 cu modificările şi completările în vigoare.

             Calendarul de desfăşurare a Concursului:
- depunerea proiectelor: 16 mai-14 iunie 2016, între orele 8-16 (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la secretariatul DJST Covasna din Sfântu Gheorghe, strada Banki Donath, nr. 25 sau prin poşta (nu se vor lua în considerare proiectele sosite la sediul DJST, prin poştă, înregistrate după data de 14 iunie 2016, ora 16.00 sau depuse la registratura DJST Covasna după data de 14 iunie 2016, ora 16.00);


- etapa de analiză administrativă:15 -17 iunie 2016;
- afişarea rezultatelor etapei de analiză administrativă: 21 iunie 2016;
- clarificări şi completări: 22 -28 iunie 2016;
-verificarea clarificărilor şi completărilor depuse: 29 -30 iunie;
- afişarea rezultatelor etapei administrative: 30 iunie 2016;
- evaluarea pe bază de punctaj: 01 - 05 iulie2016;
- afişarea rezultatelor: 06 iulie 2016;
- depunerea contestaţiilor: 07 - 08iulie 2016;
- analiza contestaţiilor şi afişarea acestora: 11-14 iulie 2016;
- afişarea rezultatelor finale: 15 iulie 2016
- perioada de derulare a proiectelor de tineret: 27 iulie- 13 noiembrie 2016

              Bugetul alocat Concursului local de proiecte de tineret 2016 la nivelul DJST Covasna  este de 29.040 lei, cu o limită maximă pe proiect de 10.000 lei. Această limită poate fi extinsă cu 2.000 lei alocaţi pentru activităţi de formare pentru membrii organizaţiei şi voluntarii ei, având ca obiectiv dezvoltarea organizaţională (ajungându-se la proiecte cu buget maxim de 12.000 lei).

                 Detalii suplimentare referitoare la concursuri, inclusiv metodologia, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului şi pe site-ul direcţiei http://dsjcovasna.nd.ro/

 

 

 

 


2015

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Covasna anunţă deschiderea sesiunii de concursuri locale de proiecte de tineret conform Ordinului Ministrului nr. 117/2015. Vor fi finanţate programe de/pentru tineret organizate de structuri asociative de şi pentru tineret care se vor desfăşura între perioada de 10 iunie – 15 noiembrie 2015.
 
                    Calendarul de desfăşurare a concursului local este următorul:
  
ETAPA
DATA
UNDE
PERIOADA DE DEPUNERE PROIECTE
14-20 APRILIE 2015(cu excepţia zilelor nelucrătoare)
Sediul DJST Covasna
ETAPA I (Etapa de analiză a eligibilităţii aplicanţilor)
21-27 APRILIE 2015
 
AFIŞARE REZULTATE - ETAPA I
27 APRILIE 2015
Sediul DJST Covasna
PERIOADA DE DEPUNDERE A DOCUMENTELOR LIPSĂ LA DOSAR
28 APRILIE-5 MAI
Sediul DJST Covasna
VERIFICAREA COMPLETĂRILOR ŞI AFIŞAREA REZULTATELOR DUPĂ COMPLETĂRI
6-7 MAI 2015
 
ETAPA A II-A (etapa de verificare a proiectelor pe bază de punctaj)
8 - 15 MAI 2015
 
AFIŞARE REZULTATE - ETAPA A II-A
15 MAI 2015
Sediul DJST Covasna
DEPUNERE CONTESTAŢII
18-20 MAI 2015
Sediul Ministerului Tineretului şi Sportului din Bucureşti, Sector 2, Strada Vasile Conta, nr. 16, Registratură, prin e-mail la adresa dppt@mts.ro
ANALIZA CONTESTAŢIILOR
21-26 MAI 2015
 
AFIŞARE REZULTATE
27 MAI 2015
Sediul DJST Covasna
DERULARE PROIECTE
10 IUNIE-15 NOIEMBRIE
 
 
                     Calendarul de desfăşurare a concursului naţional este următorul:
 
                          Pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului
ETAPA
DATA
UNDE
PERIOADA DE DEPUNDERE PROIECTE
30 MARTIE-17 APRILIE(cu excepţia zilelor nelucrătoare)
Sediul Ministerului Tineretului şi Sportului
ETAPA I (Etapa de analiză a eligibilităţii aplicanţilor)
20 APRILIE-4 MAI 2015
 
AFIŞARE REZULTATE - ETAPA I
5 MAI 2015
Pe Site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului
PERIOADA DE DEPUNDERE A DOCUMENTELOR LIPSĂ LA DOSAR
6-12 MAI 2015
Sediul Ministerului Tineretului şi Sportului
VERIFICAREA COMPLETĂRILOR ŞI AFIŞAREA REZULTATELOR DUPĂ COMPLETĂRI
12-15 MAI 2015
 Afişare site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului
ETAPA A II-A (etapa de verificare a proiectelor pe bază de punctaj)
18 MAI - 5 IUNIE 2015
 
AFIŞARE REZULTATE - ETAPA A II-A
8  IUNIE 2015
Pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului
DEPUNERE CONTESTAŢII
9-10 IUNIE 2015
Sediul Ministerului Tineretului şi Sportului din Bucureşti, Sector 2, Strada Vasile Conta, nr. 16, Registratură, prin e-mail la adresa dppt@mts.ro
ANALIZA CONTESTAŢIILOR
10-17 IUNIE 2015
 
AFIŞARE REZULTATE
18 IUNIE 2015
 
DERULARE PROIECTE
-pentru proiectele de tineret 13 IULIE-15 SEPTEMBRIE
-pentru proiectele studențești 13 IULIE-1 NOIEMBRIE
 
 
        Informaţii suplimentare - priorităţile pentru îndeplinirea Programului de Guvernare, respectiv metodologia pentru anul curent – pot fi obţinute de la Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Covasna (luni – joi 08 – 16:30, vineri 08 - 14:30) la sediul: Sfântu Gheorghe, Bánki Dónáth nr. 25, telefon/fax: 0267 – 351640, 0744-561-267 Catalin LAZĂR - Consilier tineret,  e-mail:, djst.covasna@mts.ro sau pe www.dsjcovasna.nd.ro

 

2014

Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Covasna anunţă deschiderea sesiunii de concursuri locale de proiecte de tineret conform Ordinului Ministrului nr. 156/2014. Vor fi finanţate programe de/pentru tineret organizate de structuri asociative de şi pentru tineret care se vor desfăşura între perioada de 1 iulie – 15 noiembrie 2014.

  Calendarul de desfăşurare a concursului local este următorul:
  
ETAPA DATA UNDE
PERIOADA DE DEPUNDERE PROIECTE 21 APRILIE - 7 MAI 2014(cu excepţia zilelor nelucrătoare) Sediul DJST Covasna
ETAPA I (Etapa de analiză a eligibilităţii aplicanţilor) 8 - 14 MAI 2014  
AFIŞARE REZULTATE - ETAPA I 15 MAI 2014 Sediul DJST Covasna
PERIOADA DE DEPUNDERE A DOCUMENTELOR LIPSĂ LA DOSAR 16 - 22 MAI 2014 Sediul DJST Covasna
VERIFICAREA COMPLETĂRILOR ŞI AFIŞAREA REZULTATELOR DUPĂ COMPLETĂRI 23 MAI 2014  
ETAPA A II-A (etapa de verificare a proiectelor pe bază de punctaj) 26 - 29 MAI 2014  
AFIŞARE REZULTATE - ETAPA A II-A 30 MAI 2014 Sediul DJST Covasna
DEPUNERE CONTESTAŢII 2 - 3 IUNIE 2014 Sediul Ministerului Tineretului şi Sportului din Bucureşti, Sector 2, Strada Vasile Conta, nr. 16, Registratură, prin e-mail la adresa dppt@mts.ro
ANALIZA CONTESTAŢIILOR 4 - 10 IUNIE 2014  
AFIŞARE REZULTATE 11 IUNIE 2014 Sediul DJST Covasna
 

 

 Calendarul de desfăşurare a concursului naţional este următorul:
 

Pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului

ETAPA DATA UNDE
PERIOADA DE DEPUNDERE PROIECTE 21 APRILIE - 7 MAI 2014(cu excepţia zilelor nelucrătoare) Sediul Ministerului Tineretului şi Sportului
ETAPA I (Etapa de analiză a eligibilităţii aplicanţilor) 8 - 18 MAI 2014  
AFIŞARE REZULTATE - ETAPA I 19 MAI 2014 Pe Site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului
PERIOADA DE DEPUNDERE A DOCUMENTELOR LIPSĂ LA DOSAR 20 - 26 MAI 2014 Sediul Ministerului Tineretului şi Sportului
VERIFICAREA COMPLETĂRILOR ŞI AFIŞAREA REZULTATELOR DUPĂ COMPLETĂRI 27 - 29 MAI 2014  Afişare site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului
ETAPA A II-A (etapa de verificare a proiectelor pe bază de punctaj) 30 MAI - 13 IUNIE 2014  
AFIŞARE REZULTATE - ETAPA A II-A 16 IUNIE 2014 Pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului
DEPUNERE CONTESTAŢII 17 - 18 IUNIE 2014 Sediul Ministerului Tineretului şi Sportului din Bucureşti, Sector 2, Strada Vasile Conta, nr. 16, Registratură, prin e-mail la adresa dppt@mts.ro
ANALIZA CONTESTAŢIILOR 19 - 26 IUNIE 2014  
AFIŞARE REZULTATE 26IUNIE 2014  
DERULARE PROIECTE 15 IULIE - 15 NOIEMBRIE 2014  
 
        Informaţii suplimentare - priorităţile pentru îndeplinirea Programului de Guvernare, respectiv metodologia pentru anul curent – pot fi obţinute de la Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Covasna (luni – joi 08 – 16:30, vineri 08 - 14:30) la sediul: Sfântu Gheorghe, Bánki Dónáth nr. 25, telefon/fax: 0267 – 351640, 0753 - 099 261 Catalin Rapianu - Consilier tineret,  e-mail:, djst.covasna@mts.ro sau pe www.dsjcovasna.nd.ro.

 

 

 

 


 

 

Metodologia de organizare a Concursului Local de Proiecte aferent anului 2017 însoțită de anexe, poate fi consultată aici


Adresa MTS 209/17.03.2015 privitor la  finanțarea P2 - Programul de susţinere a acţiunilor de tineret 2015( termene, buget, etc.) se poate descărca aici

 
 
Metodologia finanţării P2 - Programul de susţinere a acţiunilor de tineret 2015 se poate descărca aici

 
 
Ordinul 117-02.03.2015 metodologie P2 se poate descărca aici


Afişare pagină: 4799